Inkubator Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk. Validé Haugesundregionen er en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og bidrar til å skape morgendagens vekstbedrifter.

Eiere og styre:

Validé Haugesundregionen AS ble stiftet som Ipark Haugesundregionen AS i 2010, og eies av Validé AS (50 %), Rogaland Ressurssenter AS (34 %) og NORCE Norwegian Research Centre AS (16 %).

Styret:

  • Mariann Salvesen  (styreleder)
  • Jan Håland
  • Eirik Sønneland
  • Kjersti Vikse Meland
  • Liv Reidun Grimstvedt
  • Anne Kristin Helgeland

Organisering

Åse Tveit Samdal er daglig leder og forretningsutvikler i selskapet. Rikke Lønning er forretningsutvikler. Rådgivningskompetanse leies inn etter behov, for øvrig bidrar eiere med kompetanse og rådgivning inn mot inkubatorbedrifter.

Driftsfinansiering

Validé Haugesundregionen AS arbeider for hele regionen, og mottar driftsstøtte fra Rogaland Fylkeskommune, SIVA, Karmøy kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune og Bokn kommune.

VRI Rogaland

VRI Rogaland skal bidra til økt verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon. VRI har flere virkemidler som skal senke terskelen for å anvende forskning i innovasjonsprosesser. Åse Tveit Samdal er kompetansemegler innen Bioøkonomi og Teknologi med framtid og tilbyr gratis bistand til å finne rett støtteordning og rett forsker til det aktuelle prosjektet.
Les mer her

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Deloitte Advokatfirma Gründerloftet Håmsø Patentbyrå LEAP Næringsforeningen Haugalandet Skarpsinn