Category

2017

Henter inn kapital

By 2017, Nyhet

Bioteknologiselskapet Alginor ASA har nettopp fått overtegnet sin kapitalforhøyelse og nådde dermed målsetningen om tilført kapital på kr 3,5 mio. NOK i november. Reell tilførsel blir høyere enn målet. Dette kommer i…

Read More

Baikingu deltar på TEA

By 2017, Nyhet

Som et av ti selskaper har Innovasjon Norge plukket ut Baikingu til å delta på TEA-programmet. TEA står for TechCity Executive Accelerator, og i løpet av programmets forløp på 6 måneder…

Read More

VRI kompetansemegler

By 2017, Nyhet

Vi er klare for å bistå bedrifter med å finne frem til aktuelle støtteordninger. Det er også en intensjon at kompetansemegler skal bidra til at nye og eksisterende bedrifter i…

Read More