Nytt kompetanseprogram: B2B merkevarebygging og bærekraft

By januar 12, 2023 januar 16th, 2023 2023, Nyhet

Investerer du i en god merkevarestrategi kan du oppnå økt forhandlingsmakt og bedre lønnsomhet. Enda viktigere er dette dersom du er nykommer i markedet med ny teknologi. I tillegg bør du fra dag én ha med deg bærekraftsperspektivet, dersom du skal nå gjennom hos investorer og i finansmiljøer.

Kurset er spesielt rettet mot de som opererer i en teknologiintensiv bransje, som gjerne skal rigge seg for større vekst, nasjonalt eller internasjonalt.

Kurset går over fem moduler, start i februar 2023 og med siste økt i juni 2023. Programmet skal resultere i «brand stamp» og merkevarestrategi i egen bedrift. Deltakerne vil få oppfølging og oppgaver mellom samlingene.

Innhold:
Hvorfor en merkevareplattform? Planlegging med basis i merkevarekjeden. Forskjeller B2C – B2B. Bærekraft: Fra planlagt foreldelse til sirkulærøkonomi. ESG-perspektivet fra investormiljø og finans. Posisjonering – reposisjonering. Marketing mix – Markedskommunikasjon, relasjonsbygging, investor relations, Content marketing, B2B sosiale medium. Intern merkevarebygging, kultur og verktøy.

Fagansvarlige foredragsholdere:
Morten William Knudsen og Geir Knutsen. Begge er høyskolelektorer ved BI’s institutt for markedsføring. Gjesteforelesere ved hver modul.

Pris: Fem hele kursdager (17.2., 16.3., 20.4., 25.5. og 15.6.)

kr 18 000,- ( Innovasjonsstøtte gis til bedrifter som har avtale med inkubator eller næringshage).

Sted: Nordsjø kontorpark, Kvaløygata, 5537 Haugesund

For mer informasjon og påmelding:

aase@validehaugesund.no , tlf 932 45566 eller rikke@validehaugesund.no tlf 922 42 186

Arrangeres med støtte fra:

og