Kvalitet er en utfordring og en kritisk faktor i sveiseprosesser, derfor har industrien krav om å gjennomføre jevnlige inspeksjoner. Her blir ofte feilene avslørt, men altfor få inspeksjoner blir utført og konsekvensene kan bli dramatiske. Huwim AS har funnet løsningen på problemet.

Sveisefeil i milliardklassen
Kravet er at fra 10 til 100 % av alle sveiseoperasjoner skal inspiseres, men i realiteten er tallet mye lavere på grunn av kapasitetsproblemer. Når en gjerne erfarer at det er feil i 25 % av arbeidene, er det klart det er risiko for at noe kan skje før eller senere, uttaler gründer Michal Skogland. Han er sveiseinspektør i Equinor, og har sett økonomiske konsekvenser i milliardklassen ved at sveisearbeidet ikke har holdt tilfredsstillende kvalitet. Byggingen av Johan Castberg-skipet er et eksempel på det. (Intern Equinor-gransking av Johan Castberg-skipet: – Burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere – E24)

Fra garasjeløsning til verftstesting
Med god kjennskap til utfordringene gikk Michal Skogland i gang med å skissere en mulig løsning – på en gipsplate i garasjen. En digital sveisemaske skulle kunne registrere alle kvalitetsparametere, i sanntid, og overføre informasjonen til kontrollen. – Vi jobbet en del med prøving, feiling og testing, men er nå klare med et komplett system som er uttestet hos Aker Solutions, forteller Michal.

Verftet har nå gjennomført over 2000 sveiseinspeksjoner med Huwims verktøy.

– Det er heller ikke noe problem å befinne seg i Norge og gjennomføre inspeksjoner i utlandet, for eksempel ved verft i Singapore, forteller Michal.

Rigges for vekst
Som en liten startup med «lab» i garasjen er selskapet nå klar for å satse. Gründerteamet Michal Skogland og Trond Notland fikk først drahjelp fra Tysvær Næringsfond og Innovasjon Norge. Her ble Tor Ivar Rossebø Våge koblet på som mentor og er nå en del av organisasjonen som CTO.

Selskapet har hatt utviklingssamarbeid med Aibel i tillegg til Aker, og er en del av inkubatoren Validé Haugesundregionen.

Nå skal selskapet rigges for vekst, vi henter kapital og for å bygge en profesjonell organisasjon og gi gass i markedet. – Vi har dialog med et industrielt venturefond og mange nye kunder, så dette lover bra, sier Michal Skogland.