Kjekk å se at investorviljen er stor blant Connect BAN Haugesund sine medlemmer. 4. oktober signerte Captain Sigs Baits aksjonæravtale med tre medlemmer fra engleinvestornettverket: Pål. G. Eide, Bømmelfjord AS og Ivar Østensjø. Investor-teamet vil involvere seg aktivt i selskapet, og utover kapital bidra med deres nettverk og kompetanse. Jens Inge og Sturla har god grunn til å smile:-)