Henter inn kapital

By desember 6, 2017Uncategorized

Bioteknologiselskapet Alginor ASA har nettopp fått overtegnet sin kapitalforhøyelse og nådde dermed målsetningen om tilført kapital på kr 3,5 mio. NOK i november. Reell tilførsel blir høyere enn målet. Dette kommer i tillegg til 4 mio. kroner som ble hentet inn i emisjon tidligere i vår. Alginor har for øvrig fullfinansiert et forskningsprosjekt på brutto kr 15 mio. i år. Selskapet ligger dermed godt i rute for fremtidig børsnotering, og er gitt rom for videre forskning, laboratorietesting og kommersialisering av porteføljen.

Det er i siste innspurt for emisjonen til ed-techselskapet Terp. Tegningsfristen er satt til 7. desember, og det er fremdeles mulighet til å ta kontakt for mer informasjon såfremt det vurderes å investere i i selskapet. Gjennom innovasjonslån fra Innovasjon Norge og eksterne investorer har Terp innhentet nær to tredjedeler av kapitalbehovet på 6 mio. NOK og er dermed godt på vei til å kunne gjennomføre sine tiltak i henhold til handlingsplanen.